cApStAn Linguistic Quality Assurance

Pagsasalin ng Pagsusulit

Pagsasalin ng Survey

Pag-aakma sa Kultura

Pagtitiyak ng Kalidad na Pangwika

95 wika

270 wikain

122 bansa

670 milyong salita ang naiproseso

Sino Kami

Pinangangasiwaan ng cApStAn ang bahagi ng wika sa mga proyektong pang-internasyonal o sa maraming rehiyon: kalakip nito ang pag-aanalisa ng orihinal na teksto, paghahanda ng mga talasalitaan at pagsasanay ng mga pangkat ng pagsasalin—na lahat ay nangyayari bago magsimula ang pagsasalin—hanggang sa paghahatid ng mga naberipikang pagsasalin na angkop para sa layunin.

Mayroon kaming di-mapapantayang reputasyon para sa aming mga serbisyo sa wika sa Europe at sa America, at mayroon din kaming regular na mga kliyente sa Australia, Asia at Africa.

Bukod pa sa pangunahing pangkat ng 22 eksperto na multikultural (mula sa 17 nasyonalidad), ang cApStAn ay nagsasanay at nakikipag-ugnay sa kalipunan ng mga lingguwista na kabilang sa mga pinakamahuhusay sa propesyong ito: lahat ay bihasang tagapagsalin at/o mga guro; lahat ay may isa o higit pang mga kurso sa mataas na edukasyon, karamihan sa lingguwistika, pagsasalin, sosyolohiya, sikolohiya, ekonomiya o agham na pang-edukasyon. Higit sa 700 lingguwista at eksperto (mula sa 110 nasyonalidad at sa 70 bansa) ang kasalukuyang may kontrata sa cApStAn at nagtatrabaho sa hiwalay na lugar.

May mga opisina kami sa Brussels (Belgium) at Philadelphia (USA), at may isang kasangguni ngayon sa India

Ang Ginagawa Namin

GUMABAY

GUIDE

Nagsisimula na ang aming trabaho bago pa man ang proseso ng pagsasalin.

Kasangkot ang isang eksperto sa wika ng cApStAn sa pinakamaagang yugto ng iyong proyekto upang maabot ang pinakamataas na pamantayan sa kalidad ng pagsasalin.

MAGSALIN

TRANSLATE

Paano mo isasalin ang isang palatanungan? Paano mo iaakma ang isang pagsusulit?

Titiyakin ng cApStAn na ang mga isinalin mong pagtatasa o survey ay maaasahan at makakakuha ng maihahambing na datos. Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa propesyonal na pagsasalin sa higit sa 100 wika.

MAGSERTIPIKA

CERTIFY

Nang itinatag ang cApStAn noong Mayo 2000, ang pangunahin nitong ginagawa ay magberipika at magpatunay ng mga pagsasalin na ginawa ng mga ikatlong partido. Dinala rito ng mga nagtatag ang kanilang karanasan sa PISA.

Dalawampung taon ang lumipas, nag-aalok na ang cApStAn ng napakaraming iba’t ibang pamamaraan at report sa pagsusuri ng kalidad ng pagsasalin.

MAGBAHAGI

SHARE

Ikinakapit namin ang mga magagandang kaugalian na inilalarawan sa International Test Commission (ITC) Guidelines for Translating and Adapting Tests.

Sinusubok din namin ang mga magagandang kaugalian nang malawakan, pinapahusay namin ang mga ito, at pagkatapos ay aming ipinamamahagi at itinataguyod.

Sa Anong Larangan

KAALAMAN AT MGA KASANAYAN

Sa edukasyon, pagsasanay at mga programa ng sertipikasyon, ang kaalaman at mga kasanayan ay kailangang sukatin, kadalasan sa iba’t ibang bansa.

MGA SURVEY NA PANLIPUNAN AT PANSALOOBIN

Ang pag-unawa sa lipunan ay nangangailangan ng mga survey na mahusay ang pagkakagawa. Ang nakokolektang datos sa mga survey na panlipunan at pansaloobin ay nakakatulong sa mga stakeholder na gumawa ng may-kabatirang pagpapasya.

PANANALIKISIK SA MERKADO

Sa konteksto na marami ang rehiyon at kultura, nakatuon ang pagsasalin at pag-aakma ng mga survey sa kabuluhan para sa iba’t ibang kultura upang makuha ang karanasan ng konsiyumer.

MGA SURVEY SA OPINYON

Kinukuha ng mga survey sa opinyon ang pulso ng pinupuntiryang populasyon. Nakakahula o nakakasukat ang mga ito ng reaksiyon ng publiko sa mga pangyayari at sitwasyon.

PAMAMAHALA NG TALENTO

Ang mga pagtatasa na sumusukat sa mga kasanayan ng manggagawa, sumasala sa mga aplikante ng trabaho o sumusukat sa paraan na ginagampanan ang pangangasiwa sa buong mundo ay mga instrumento na malaki ang nakataya.

MGA NGO AT INTERNASYONAL NA ORGANISASYON

Ang mga internasyonal na organisasyon at NGO ay may partikular na pangangailangan sa komunikasyon, na kabilang ang paghahatid ng sensitibong nilalaman sa mga grupo na maaaring iba ang kultura.

Mga Kliyente at Kasosyo